Uppstallning grundpris

I vårt grundpris för uppstallning ingår följande:

  • Boxplats
  • Hage (enskild eller i grupp)
  • Tillgång till ridhus och ridbana
  • Analyserat hösilage (10kg/dag)
  • Spånpellets (8 säckar/månad)
  • Morgon, em och kvällsfodring varje dag
  • In och utsläpp varje dag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close