Ridskolevikarie

Det går att boka David som vikarie på ridskolor. Han finns tillgänglig vid behov av lektioner eller teori. För mer information kontakta David. Det finns även möjlighet att anordna träning på annan ort, då ansvarar ni för att få ihop grupper och anlitar David i antingen dressyr, markarbete och/eller hoppning. David är en mycket omtyckt tränare i både dressyr och hoppning och har haft träningar i hela Sverige.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close