Tillridning grundpris

I grundpriset för tillridning ingår full service kring hästen, max 3kg havre/dag, mineraler samt 10 kg hösilage. Vi sköter utbildningen av hästen och följer upp med hästägaren regelbundet. För dig som föredrar eget foder går det givetvis bra att skicka med hästen, dock gör vi inget prisavdrag. Vi ombesörjer kontakt med hovslagare och veterinär och bistår vid besök från dessa. Kostnad för hovslagare/veterinär bekostas av hästägaren.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close